Tanımlama yöntemi nedir ?

Atlas

Global Mod
Global Mod
Tanmlama yontemi, ogrenme ve ogretme sureclerinde yaygn olarak kullanlan bir yontemdir. Bu yontem, ogrencilerin ogrenmeyi kavramasn ve ogrendiklerini uygulamasn saglamak amacyla kullanlr. Tanmlama yontemi ogrencilerin, ogrenmek istedikleri konuyu ogrenmek icin kavramlar anlamalarn ve uygulamalarn saglar. Bu yontem, ogretmenlerin ogrencilere ogrenmeyi kolaylastrmak icin daha etkili bir yontem olarak kullanlmaktadr.

Tanmlama Yonteminin Amac

Tanmlama yontemi, ogretmenlerin ogrencilerin ogrenmeyi kolaylastrmak icin kullandklar bir yontemdir. Bu yontem, ogrencilerin ogrenmek istedikleri konuyu ogrenmek icin kavramlar anlamalarn ve uygulamalarn saglar. Tanmlama yonteminin amac, ogrencilerin konu uzerinde daha fazla anlays kazanmalarn saglamak ve ogrendikleri bilgileri kullanmalarn tesvik etmektir.

Tanmlama Yonteminin Farkl Yontemleri

Tanmlama yontemi, bircok farkl yontem ile uygulanabilir. Ornegin, ogretmenler, ogrencilerin kavramlarn sozlu olarak, yazl olarak veya gorsel olarak acklamasn isteyebilir. Tanmlama yonteminin diger yontemleri arasnda sembolik tanmlama, ornekler, benzetmeler ve cizimler yer almaktadr.

Tanmlama Yonteminin Faydalar

Tanmlama yontemi, ogrencilerin ogrenmeyi kavramasn ve ogrendiklerini uygulamasn saglamak icin ogretmenler tarafndan yaygn olarak kullanlmaktadr. Tanmlama yontemi, ogrencilerin ogrendikleri bilgileri anlays kazanmalarn ve ogrendiklerini kendi deneyimleriyle bagdastrmalarn saglar. Ayrca, bu yontem, ogrencilerin ogrendikleri bilgileri daha kolay hatrlamalarn ve ogrendiklerini uygulama becerilerini gelistirmelerini tesvik eder.