Takson ve kategori ne demek ?

Ezel

Global Mod
Global Mod
Takson ve Kategori: Tanm ve Kullanm

Takson ve kategori, bir koleksiyonu, gruplamay ve birbirleriyle iliskileri tanmlamak icin kullanlan kavramlar olarak tanmlanabilir. Takson, bir koleksiyonu gruplama ve kategoriye ayrmak icin kullanlan bir aractr. Kategori, gruplamay tanmlamak ve nesneleri snflandrmak icin kullanlan bir yapdr.

Taksonun Tanm

Takson, bir koleksiyonu birbirine benzer ozellikleri olan parcalara ayrmak icin kullanlan bir kavramdr. Bir taksonomik sistem, nesnelerin kullanc tarafndan kolayca gruplandrlmasn saglamak icin ozel bir klavuzdur. Taksonomik sistemler, genellikle uc asamal bir snflandrma kullanr; cins (genus), tur (species) ve alt tur (subspecies) gibi. Bir taksonomik sistem, bir koleksiyonu snflandrmak icin uc asamal bir sistem kullanr; cins, tur ve alt tur.

Kategori Tanm

Kategori, bir koleksiyondaki nesneleri gruplamak icin kullanlan bir aractr. Kategoriler, nesneleri daha kucuk gruplara ayrmak icin kullanlr. Kategoriler, nesnelerin daha kolay snflandrlmasn saglar ve boylece nesnelerin gruplandrlmas kolaylasr. Kategoriler, cok farkl koleksiyonlarda kullanlabilir ve bunlar, urun, konu, yer veya kisiler gibi cok cesitli seyleri snflandrmak icin kullanlabilir.

Takson ve Kategori: Kullanm

Takson ve kategori, insanlarn dunyay gruplamak icin kullandklar araclardr. Bir taksonomik sistem, nesneleri daha kolay snflandrmak icin kullanlr. Bir kategori sistemi ise, nesneleri daha kucuk gruplara ayrmak icin kullanlr. Taksonomik ve kategori sistemleri, ayn snflandrma kurallarn kullanarak nesneleri gruplamak icin kullanlr. Taksonomik ve kategori sistemleri insanlarn dunyay snflandrmak ve anlamak icin kullandklar araclardr.