Çalışan daha fazla kadın ekonomik büyüme için çok önemlidir

ilayda

Member
Hindistan 5 trilyon dolarlık ekonomi olmayı hedefliyor. Aynı zamanda, yetiştirilmeyi, geliştirilmeyi ve büyüyen personel havuzuna eklenmeyi bekleyen taşralı kadınlar biçimindeki ham yeteneklerden oluşan bir altın madeninde oturuyor. Hindistan için önemli bir ekonomik fırsat, vasıflı ve eğitimli bir kadın işgücünün yaratılmasında yatmaktadır. Geleneksel akıl, büyüyen bir ekonomide, artan iş fırsatları ve yükselen eğitim seviyeleriyle, daha fazla kadının ücretli işgücüne gireceğini söylüyor. Ancak, Hint deneyimi tam tersiydi. 1991’de başlayan ekonominin liberalleşmesinden bu yana, Hindistan’ın gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) yılda yaklaşık yüzde altı ila yedi oranında büyüdü. Hintli kadınların eğitimi arttı; doğurganlık oranları düştü; ve elektriğe, pişirme gazına ve suya erişim iyileştirildi. Ancak, kadınların işgücüne katılım oranı (İKO) 2004-05’te %42,7’den 2017-18’de %23,3’e düştü. İstatistik ve Program Uygulama Dairesi’nin 2014 Ulusal Örneklem Araştırması’ndan (NSS) elde edilen verilere göre, bu düşüş özellikle kırsal kesimdeki kadınlar arasında 330’dan 253’e belirgin. ve birçoğunun işsiz ve geçimsiz kalmasından muzdarip, işsizlik oranları tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve en çok kırsal kesimden olanlar, özellikle kadınlar bundan etkileniyor, böylece kırsal kesimdeki kadınların %48’inden biraz fazlasını oluşturan bu kadın gençliği güçlendiriyor. ülkenin toplam nüfusu 2011 Sosyo-Ekonomik ve Kast Sayımına (SECC) göre, Hindistan’ın trilyon dolarlık ekonomiye giden yolda bir basamak taşı olduğu söyleniyor.


Teknik becerilere ek olarak, teknolojinin etkin olduğu bir dünyaya uyum sağlamak için bilişsel ve kişilerarası beceriler konusunda da eğitilmeleri gerekir. Uttar Pradesh, sırasıyla 498,5 lakh ve yaklaşık 159,7 lakh ile hem erkek hem de kadın olmak üzere en yüksek işçi sayısına sahiptir, ancak aynı zamanda yaklaşık 338,8 lakh ile en büyük cinsiyet açığını da oluşturmaktadır. AROH Vakfı’nın lider Aktör olduğu bir alanda, bu arenayı kurmuş olan AROH Vakfı’nın lider Aktör olduğu bir alan olan, beceri kazandırarak, yükselterek ve yeniden beceri kazandırarak ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunarak kadınların ekonomiye eşit katılımını sağlamadığımız sürece, demografik temettümüzün gerçek potansiyeli gerçekleştirilmeyecektir.

AROH, HDFC Bank ile işbirliği içinde 2016’dan beri Bulandshahr aracılığıyla Uttar Pradesh’in 18 köyünde Bütüncül Kırsal Kalkınma Projesi (HRDP) yürütüyor. HRDP, HRDP örtüsü altında korunan yaklaşık 10.000 kadının sosyo-ekonomik durumunu yükseltmek için stratejik bir çerçeve tasarladı. HRDP bir yaşam döngüsü yaklaşımı benimsemiştir ve kendi bölgelerinde uygulanan müdahalelerden yararlanma şansı bulan kız çocukları ve kadınların karşılaştığı sayısız sorunu ele almak için örnek niteliğinde ve öncü bir dizi kadının güçlendirilmesi girişimini uygulamaktadır. Anne sağlığı ve hamilelik döneminde bilinçlendirmeden başlayarak bebek bakımına kadar, kız çocuğunun anaokulundan lise eğitimine kadar eğitilmesi, ekonomik büyüme için mesleki eğitim ve beceriler, su ve sanitasyona erişimin sağlanması, kadınların okuryazarlığının geliştirilmesi, vb. çocuk evliliği, çeyiz, alkolizm, baskı ve yaşam becerileri programları, finansal katılım vb. yoluyla özgüvenlerini ve öz saygılarını geliştirme gibi

Sürdürülebilirliği hayata geçirmek ve insanların daha iyi çalışmasına yardımcı olacak şekilde gelişmelerine yardımcı olmak için yaklaşık 6.000 kadına fayda sağlayan 150 kendi kendine yardım grubu (SHG) ve bireysel işletmelerin oluşturulması yoluyla kadınları güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. birlikte tüm topluluk. Kadın SHG’leri, bağlantılarını ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için NRLM gibi hükümet programlarıyla da ortaktır. Düzenli kapasite geliştirme ve bilinçlendirme danışmanlığı ile, giderek daha fazla eğitim alan ve MGNREGA kapsamında ücretli iş fırsatlarına maruz kalan kırsal kesimdeki kadınların özlemleri, aile çiftliklerinde ücretsiz tarım işçiliğinden daha kayıtlı ücretli işe kaydı.

AROH’nin Kurucu Başkanı Neelam Gupta şöyle diyor: “Hindistan’ın gençliğini vasıflı bir iş gücüne dönüştürme ihtiyacının artmasının yanı sıra, kadınların Hindistan ekonomisine düşük katılımı büyük bir sorun oldu. Deloitte’un Dördüncü Sanayi Devrimi için Hindistan’da Kadınları ve Kız Çocuklarını Güçlendirme raporuna göre, Hindistan’da kadınların işgücüne katılımı 2005’te %36,7’den 2018’de %26’ya düştü. ve kimseyi geride bırakmaz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini sağlamak, 17 hedefin her birinin önemli bir parçasıdır. Hintli kadınların becerilerini geliştirmenin ve güçlendirmenin faydaları, GSYİH’da %27’lik şaşırtıcı bir artışa tekabül ediyor.”

Makale, AROH Vakfı’nın Kurucusu ve CEO’su Neelam Gupta tarafından yazılmıştır.